Andrej Mitrík na festivale vedy a techniky

Celoslovenský Festival vedy a techniky AMAVETu  2013 sa konal v dňoch

14 .11.- 15.11.2013 v Bratislave. Zúčastnil sa ho aj študent 4. D triedy- Andrej Mitrík. Prezentoval prácu „Kukurica ako objemové krmivo“, za ktorú získal ocenenie Prírodovedeckej fakulty UK.

Srdečne blahoželáme!

Comments are closed.