Ocenenie pre pani Kormošovú

Dňa 13. októbra 2013 v Bratislave humanitná organizácia B´NAI B´RITH TOLERANCIA udelila našej kolegyni, vyučujúcej dejepisu,

PhDr. Ružene Kormošovej, PhD.

plaketu a diplom Ceny Za porozumenie  za rok 2012

za dlhoročné úsilie pri výchove študentov gymnázia k poznaniu histórie Židov a za úsilie o zachovanie pamiatky Židov zo Spišskej Novej Vsi.

Srdečne blahoželáme!

Comments are closed.