Darovať krv –darovať život

Bezpríspevkové darcovstvo krvi sa stáva  jednou z najušľachtilejších tradícií nášho gymnázia.  Rovnici uvedenej v titulku opäť porozumelo päťdesiatštyri študentov a ich učiteľov a dňa 21. októbra 2013 bez nároku na odmenu darovali krv.

Nie vždy si človek uvedomuje, aké dôležité je darovať krv. Hádam až vtedy, keď ju on sám alebo niekto z jeho blízkych potrebuje. Ako mnohé veci a vzťahy – uvedomujeme si ich hodnotu, až keď ich strácame alebo keď zistíme, že aj my sme zraniteľní a potrebujeme pomoc.

Sme hrdí najmä na našich študentov – mladých, inteligentných ľudí, ktorí prekonali obavy či strach a darovali kúsok seba neznámym v ohrození života. Či už je to z pohnútky – veď dnes je chorý niekto druhý, ale nemyslím si, že to nemôžem byť ja, alebo len tak urobiť niečo dobré pre iných. Sme hrdí najmä na prvodarcov, že zvládli svoju úlohu na výbornú.

Ďakujeme!

RNDr. Helena Škerlíková

Comments are closed.