September nie je len o škole

Tohtoročný september bol pre našich tretiakov zaujímavý hneď dvomi akciami : branným kurzom a výmenným pobytom v Havlíčkovom Brode.

Výmenného pobytu sa zúčastnili 19 študenti, ktorí  mali možnosť hostiť a súčasne predstaviť našu školu i mesto svojim českým kamarátom v máji minulého školského roka. Českí študenti a kolegovia z partnerskej školy pre nás pripravili zaujímavý a pestrý program. Po prijatí na mestskej radnici nás previedli mestskými podzemnými chodbami, ktoré v súčasnosti nie sú prístupné verejnosti. Spleť úzkych chodbičiek začínala pod radnicou a vyúsťovala na opačnom konci námestia. Návšteva havlíčkobrodského gymnázia nám odkryla historický základ názvu. Súčasne sme mali možnosť porovnať priebeh vyučovania a celkovú výučbu s chodom našej školy. Dva dni sme strávili poznávaním pamiatok stovežatej Prahy, mali sme možnosť prenocovať v Kláštore pri pražskej Lorete. Naša návšteva bola ukončená príjemným posedením s gitarou v malej dedinke Služátky. Pán riaditeľ s domácimi obyvateľmi nás pohostili ich domácimi špecialitami. Plán piatich dní výmenného pobytu bol krásny a zaujímavý, ťažko sa odchádzalo, pretože sme si našli nových priateľov. Veríme, že i po návrate domov budú na nás „českí bratia“ spomínať v dobrom. Ďakujeme za spoločne prežité chvíle, krásny program i darčeky.

Za výmenný program ďakujeme českým kolegom aj vedeniu našej školy.

Jana Dolinská

 

Fotky nájdete vo fotogalérii, ako i na stránke https://plus.google.com/u/0/

Comments are closed.