Medzinárodný projekt Po stopách pamäti

Dňa 20. septembra 2013 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnil medzinárodný slovensko-poľský seminár pod záštitou primátora Spišskej Novej Vsi PhDr. Jána Volného, PhD., na ktorom sme predstavili našu novú knihu príbehov s názvom Po stopách pamäti: Kniha druhá. Seminár sme organizovali v spolupráci s Liceom Ogólnokstałcacim Márii Skłodowskiej-Curie w Starym Sątzu, ktoré pod vedením Mgr. Andrzeja Sojku prispelo do knihy jedným príbehom. Zúčastnili  sa ho vzácni hostia, preživší holokaust – Dr. Eva Bäckerová, Magdaléna Kmecová, Dr. Valter Bauer a dcéra kuriérov-záchrancov zo „zelenej hranice“ Apolónia Fortunová, rod. Dlugošová. Slávnostnú atmosféru umocnil kultúrny program.

V úvode pán riaditeľ Mgr. Jozef Kačenga privítal vzácnych hostí, zástupcov mesta, škôl, organizácií a sponzorov a pán primátor vyzdvihol význam výskumnej práce gymnazistov pre dejiny mesta a regiónu. Kniha, ktorú napísali študenti pod vedením PhDr. Ruženy Kormošovej, PhD. v rámci dejepisného krúžku, rozpráva jedenásť príbehov detí a rodín zo Spišskej Novej Vsi a širšieho okolia, ktorí prežili hrôzy druhej svetovej vojny.

Súčasťou knihy je príloha na DVD s audio nahrávkami sedemnástich príbehov z prvej knihy, ktorú  nahrávali naši žiaci a pedagógovia v  júni 2013 v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Druhá časť DVD obsahuje video, ktoré približuje projekt Stratení susedia – Pocta detským obetiam holokaustu. Knihu uviedol do života Dr. Valter Bauer rozsypaním lupienkov ruží.

Vydanie knihy podporili Nadácia VÚB, mesto Spišská Nová Ves, Eltra, s.r.o. Košice, Kovozber, s.r.o., Spišská Nová Ves, Laguna Reality, s. r. o., Spišská Nová Ves, Farby-laky Endel, Spišská Nová Ves, Združenie rodičov pri Gymnáziu na Školskej ulici, OZ Epeus, Cynthia Drapkin a Ivan Jarný. Knihe prajeme veľa čitateľov.

Michaela Antonyová, študentský koordinátor projektu

Link na reportáž Televízie Reduta:

http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&videoID=130923-2

Comments are closed.