Hodiny biológie netradične

Na hodinách biológie v prvom ročníku sme privítali Mgr. Andreu Hájkovú – zoologičku z Národného parku Slovenský raj. Študentom prvého ročníka prezentovala zaujímavú tému o netopieroch, ktorej sa venovala už počas stredoškolského štúdia  na našom gymnáziu. Netopiere sú lietajúce cicavce, ktoré sa v počte 18 druhov vyskytujú na území národného parku Slovenský raj. Všetky sú zákonom chránené. Za jej návštevu  a ochotu podeliť sa so zaujímavým informáciami jej ďakujeme.

Jana Dolinská

Comments are closed.