Definitívne zaradenie žiakov 1. ročníka do tried

Si pozrite tu.

Comments are closed.