Výmenný pobyt študentov z Havlíčkovho Brodu

V dňoch od 12. až 16.05.2013 sa uskutočnila študentská výmena v rámci partnerskej spolupráce Gymnázia na Školskej  ulici 7 v Spišskej Novej Vsi a Gymnáziom v Havlíčkovom Brode.

Celkovo sa výmeny zúčastnilo 20 žiakov z Brodu a 20 žiakov z II.E a III.A triedy  nášho gymnázia, ktorí poskytli  študentom z Čiech pobyt vo svojich rodinách. Výmenu študentov riadili pedagógovia z oboch krajín, spoločný program pre študentov a ich pedagógov tohto roku pripravila pani Dolinská  a pani Jurašková. Realizácia výmenného pobytu prebiehala pod patronátom pána riaditeľa Kačengu  a pani zástupkyne Škerlíkovej.

Program ponúkol českým študentom širokú škálu aktivít. Jeho cieľom bolo priblížiť našim českým susedom Slovensko ako krajinu plnú možností a inšpirujúcej kultúry.

Poznávanie Slovenska sme odštartovali v pondelok výletom do Vysokých Tatier spojeným s prehliadkou mesta Poprad. Aj napriek nepriaznivému  počasiu sme absolvovali výstup na Skalnaté pleso. V utorok sme sa preniesli  v čase a nazreli do našej národnej minulosti. Navštívili sme  Spišský hrad, Spišskú kapitulu a históriou dýchajúcu Levoču. Po náročnom dni sme našich českých priateľov pozvali  ochutnať špeciality slovenskej kuchyne na známy spišský salaš.

Vzhľadom na náročnosť predchádzajúceho dňa sme v stredu nechali našich návštevníkov vydýchnuť a do náplne dňa sme zahrnuli výstup na spišskonovoveskú vežu a následne prehliadku  samotného mesta. Sprievodkyňou tejto časti bola odborníčka  na históriu z Orange gymnázia pani Kormošová. Odpoludnie sme vyplnili návštevou divadelného predstavenia Nenávidím v podaní Petra Cižmára.

Večery trávili študenti v rodinách, ktoré mali za úlohu tieto chvíle zmysluplne vyplniť a poskytnúť im ten najlepší komfort. V posledný deň výmeny mali študenti osobné voľno až do odchodu v dopoludňajších hodinách.

Ako účastníčka tohto výmenného pobytu si myslím, že sme našim priateľom  zaujímavou formou ukázali fascinujúce jedinečnosti prírody, ale aj kultúry či architektúry našej neveľkej krajiny. Vďaka starostlivému a otvorenému prístupu rodičov, ktorí ochotne a s otvorenou náručou prijali týchto mladých ľudí dočasne za svoje deti, mali naši rovesníci z Havlíčkovho Brodu  možnosť zistiť, ako chutí život v bežnej slovenskej rodine.

Výhodou pre študentov bola veková rovnocennosť a spoločné záujmy. Výsledkom sú silné priateľstvá, ktoré sa počas pobytu vytvorili.

Na záver chcem úprimne poďakovať všetkým zúčastneným – predovšetkým pánovi riaditeľovi a našim pedagógom, že nám umožnili vstúpiť do tohto medzinárodného projektu a oživiť dlhoročné partnerstvo medzi spišskonovoveským Gymnáziom na Školskej ulici 7 a českým Gymnáziom v Havlíčkovom Brode. Pevne verím, že naši hostia budú na chvíle strávené v slovenskom prostredí v spoločnosti našich študentov ešte dlho a najmä v dobrom spomínať. Všetci sa už veľmi tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré nás čaká už v septembri tohto roku, kedy hostiteľmi budú Česi.

V konečnom dôsledku som sa utvrdila v tom, že Slovensko je síce malá krajina, ale je plná milých ľudí so srdcom vždy otvoreným dokorán.

 

Pozrite si všetky fotky.

Martina Jovdijová III.A

Comments are closed.