Celoštátne kolo geografickej olympiády

V dňoch 26.04. až 28.04.2013 sa konalo celoštátne kolo 41.ročníka Geografickej olympiády. Súťaž sa uskutočnila v Bratislave na Gymnáziu Ladislava Sáru. Z našej školy postúpili dvaja študenti ako úspešní riešitelia krajského kola olympiády:  Ľubomír Tekeli z 3.E triedy v kategórii Z a v kategórii B  a Marek Koňak z 1.A triedy v kategórii A. Ľubomír Tekeli vyhral kategóriu Z (vedomostná súťaž ), v kategórii B sa umiestnil  na 2.mieste a zároveň získal Cenu dekana prírodovedeckej fakulty.  Marek Koňak  ako najmladší účastník súťaže je úspešný riešiteľ ˗ na celoslovenskej súťaži obsadil veľmi pekné 8.miesto.

 

V nedeľu sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo vyhodnotenie. Ceny odovzdával minister školstva pán Dušan Čaplovič. Ľubomír Tekeli postúpil do výberového kola na medzinárodnú súťaž v Kjóte.

K úspechu srdečne blahoželáme a Ľubovi prajeme, aby získal letenku do Kjóta.

 

Milota Pemčáková

Comments are closed.