Vzácna návšteva z Anglicka

Komunikácia v anglickom jazyku na dejepisnú tému je dobrou príležitosťou preveriť si svoje jazykové schopnopnosti a zručnosti.Takáto možnosť sa nám naskytla dňa 10. apríla 2013, kedy sme v našej škole privítali vzácnu šesťčlennú návštevu z Pinner & Liberal Synagógy v Northwoode na severe Londýna.  14 žiakov 1. až  3. ročníka zapojených do medzinárodného projektu Stratení susedia  a projektu Po stopách pamäti 2 spolu s pani profesorkami   Kormošovou a Turcovskou  prezentovali hosťom z Anglicka výsledky činnosti našich žiakov od roku 2002, konkrétne výskumu málo známych dejín mesta Spišská Nová Ves z obdobia druhej svetovej vojny. Emeritný rabín Dr. Andrew Goldstein  priblížil prítomným znaky židovskej architektúry na príklade dnes už neexistujúcej spišskonovoveskej synagógy. Ako darček priniesol zmenšenú kópiu zachránenej Tóry zo Spišskej Novej Vsi, ktorú používajú v Londýne a tiež historický talit a kipy.  Spolu s Josephom Colinom priblížili židovský sviatok Bar micva. Práve tu sa rozhodol Joseph v Londýne prečítať úryvky zo spišskonovoveskej Tóry v hebrejskom a anglickom jazyku.  Prítomným premietol  aj video z tejto slávnosti. Vzácni hostia pomohli  vyhodnotiť výtvarnú súťaž, ktorú sme v škole realizovali v marci v spolupráci s profesorkou Timkovou.  Víťaznou sa stala práca Judity Ambrozovej z II. D triedy. V popoludňajších hodinách všetci navštívili židovský cintorín, o ktorý sa starajú študenti našej školy v spolupráci s mestom. Stretnutie bolo pre nás príjemnou skúsenosťou. Momentálne pracujeme na druhom vydaní knihy príbehov zo Spišskej Novej Vsi a okolia, ktorej prvá časť vyšla v roku 2010.

Michaela Antonyová, I.C

Comments are closed.