Geografická olympiáda 2013

Dňa 26.3.2013 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády na prírodovedeckej fakulte v Košiciach. Zúčastnili sa ho naši študenti Marek Koňak z 1.A triedy a Ľubomír Tekeli z 3.E triedy. Obaja boli úspešní a postúpili do celoštátneho kola v Bratislave.  Marek Koňak obsadil v kategórii A pekné 2. miesto a Ľubomír Tekeli zvíťazil v kategórii B aj Z. K dosiahnutým úspechom blahoželáme!

Comments are closed.