Nebojme sa fyziky – beseda s profesorom Fabianom

V laviciach Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi zasadlo počas 147 rokov jeho existencie niekoľko desiatok generácií študentov. Mnohí z nich svojím životom a prácou prerástli hranice mesta i regiónu a stali sa z nich významné osobnosti vedeckého, kultúrneho a spoločenského života Slovenska.

Medzi absolventov, na ktorých je naše gymnázium obzvlášť hrdé, patrí dnes svetovo uznávaný kvantový fyzik – profesor Jaroslav Fabian . Našu školu navštevoval v rokoch 1981 až 1985. Po jej ukončení pokračoval v štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave a jeho ďalšie kroky smerovali do USA na Univerzitu Suny v  Stone Brooku v New Yorku. Dnes pôsobí ako univerzitný profesor  v Regensburgu a vedie tím mladých vedeckých pracovníkov z rôznych  kútov sveta.

Oblasťou vedeckého záujmu profesora Fabiana je spintronika – časť teoretickej fyziky, ktorá sa venuje výskumu vlastností elektrónov a ich správaniu sa v magnetickom poli s cieľom využiť tieto poznatky na vylepšenie vlastností tranzistorov a elektroniky v počítačoch. Momentálne so svojím tímom skúma grafín – nový a zároveň najtenší materiál na svete a hľadá praktické  aplikácie poznatkov o nanoštruktúrach v tuhých materiáloch v oblasti elektrotechniky. Výskum, ktorý ako sám hovorí, môže ovplyvniť budúcnosť každého človeka, je podporovaný EU.

Profesor Fabian navštívil našu školu 26.3.2013 na pozvanie riaditeľa školy Jozefa Kačengu v spolupráci s asociáciou pre mládež, vedu a techniku AMAVET, klub č. 833. Študentom, pedagógom a všetkým, ktorých zaujíma fyzika a vedecké bádanie,  pripravil prezentáciu o svojej  životnej a profesionálnej púti.  Študenti sa mohli dozvedieť o možnostiach štúdia fyziky a aj o nadáciách, ktoré podporujú študijné pobyty nadaných mladých ľudí na špičkových vedeckých pracoviskách v zahraničí. Upozornil, že teoretickým fyzikom a vedeckým pracovníkom  sa môže stať človek s kvalitnými  základmi z matematiky, fyziky  a malou dávkou fantázie potrebnou na  postrehnutie toho, čo iní  prehliadnu.

Pri otázke o materiálnej podpore výskumu a finančnom zabezpečení vedeckej obce podotkol, že na rozdiel od Slovenska sa v Nemecku už pri prvých náznakoch ekonomickej krízy politici na čele s premiérkou A. Merkelovou rozhodli, že štát bude šetriť všade, len nie na vede a školstve.

Profesor Fabian podporil študentov, aby sa nebáli študovať fyziku a prírodné vedy. Práve naopak, vyslovil myšlienku, že spoločnosť musí byť pripravená na prevratné zmeny súvisiace s rozvojom vedy, a preto je nutné, aby školy ponúkali kvalitné vzdelanie aj v tejto oblasti.

 

My, učitelia fyziky sa  netajíme tým, že cieľom stretnutia bola aj propagácia štúdia prírodných a technických  vied. Záujem o ne zo strany študentov klesá. Máme obavy, že sa tento stav nezlepší vzhľadom na  obsah učiva matematiky a fyziky v základných  a stredných školách  a aj kvôli tlakom vedúcim k znižovaniu  náročnosti štúdia  týchto predmetov v gymnáziách. Optimizmus učiteľa týkajúci sa rozvoja schopností študenta je však nekonečný.

Profesorovi Jaroslavovi Fabianovi chceme poďakovať, že si na nás našiel čas a veríme, že zažal plamienok záujmu v študentovej duši. Prajeme mu všetko dobré v pracovnom a v osobnom živote.

Tatiana Fintová

Link na reportáž Televízie Reduta:

http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2&videoDIR=130327&videoID=130327-2

Comments are closed.