Chemici v Bystrici

Druhý jarný deň nebol síce teplotou jarný, ale nám to nevadilo, pretože sme ho mali možnosť stráviť chemickým experimentovaním v  laboratóriách Katedry chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Boli sme jednou z oslovených stredných škôl, ktoré mali možnosť spolupodieľať sa na medzinárodnom projekte s názvom COMBLAB – The acquisition of science competencies through ICT real time experiments.

Na projekte spolupracuje Univerzita Mateja Bela a ďalších päť európskych univerzít – dve univerzity v Barcelone, Univerzita vo Viedni, Karlova univerzita v Prahe a Univerzita v Helsinkách.

Naše experimentálne úlohy boli veľmi zaujímavé a zábavné. Na ich vyriešenie sme využívali meracie prístroje na princípe MBL a IBSE, ktoré na Slovensku nie sú bežnou záležitosťou. Pomocou sond sme zaznamenávali údaje, ktoré sa graficky zobrazovali na displeji počítača. Analýzou dát sme hodnotili výsledky práce.

Ďakujeme univerzite a vedeniu našej školy, že nám umožnili vyskúšať si hoci len na krátky čas prácu vedcov. A samozrejme veríme, že podobné laboratórium s príslušným vybavením budeme mať v budúcnosti aj my.

(Fotky vo fotogalérii kabinetu chémie) http://www.gymsnv.sk/predmetyWP/chemia/?page_id=111

Jana Dolinská a chemici z 2.D

Comments are closed.