Medzinárodná konferencia s účasťou nášho Gymnázia

14.februára 2013 sa konala v Nitre medzinárodná konferencia s názvom Záhradnícke fórum.  Konferencie sa zúčastnili aj študentky nášho gymnázia Petra Ľachová a Silvia Majková z II.E pod vedením Mgr. Mariany Livorovej. Spoločne                 so zástupcami firmy Solitéra, s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi predstavili  projekt Zelená stromom.sk., o ktorom sme na našej webovej stránke informovali v novembri v súvislosti s podpisom zmluvy.


Základnou myšlienkou tohto projektu je obnova zelene v našom meste a pomoc životnému prostrediu – teda nám všetkým.  Naši študenti budú jeho myšlienky  šíriť na verejnosti, informovať občanov o projekte, zisťovať ich názory a postrehy. Súčasťou projektu je aj obnova  zelene v areáli našej školy.

Bližšie informácie o projekte nájdete tu:  http://www.gymsnv.sk/?p=473

Mgr. Mariana Livorová

Comments are closed.