Reprezentačný ples

Po niekoľkých mesiacoch nácviku tanečných krokov a tanečných kreácií sa v dňoch 2 a 3. februára 2013 v koncertnej sále Reduty uskutočnil tradičný, v poradí už tridsiaty tretí reprezentačný  ples  tretiakov nášho Gymnázia. Všetci prítomní sa výborne zabávali na bohatom  kultúrnom programe  a tanečnom  umení našich študentov. Po oficiálnom programe a tanečnej súťaži nasledovala skvelá zábava a tanec do skorých ranných hodín. Súčasťou obidvoch večerov bola bohatá tombola, v ktorej mohli prítomní vyhrať zaujímavé ceny.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohtoročného plesu: triednym učiteľkám Dagmar Juraškovej, Monike Pirháčovej, Marianne Livorovej, rodičom, vedeniu školy, sponzorom, pánu Poradovi, ktorý bez nároku na honorár natočil priebeh obidvoch večerov, moderátorom, študentom a predovšetkým tanečným majstrom Vande Urbanovej a Petrovi Urbanovi, ktorí priviedli tanečné kroky našich tretiakov až do krásnej koncertnej sály v našom meste.

Ples 2013 sa vydaril a už sa tešíme na ďalší, tridsiaty štvrtý Reprezentačný ples.

Mená víťazov tanečnej súťaže nájdete v sekcii oznamy.

Pre tých, ktorí na ples neboli, ale aj pre tých , ktorí boli, dávame do pozornosti záznam Televízie Reduta v Spišskej Novej Vsi.

http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&videoID=130205-3

Comments are closed.