Oznámenie

Na základe nepriaznivých poveternostných podmienok a vyjadrenia krízového štábu mesta Spišská Nová Ves, oznamujem zamestnancom a študentom Gymnázia, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi, že v dňoch 7. – 8. 2. 2013 prerušujem prevádzku  školy.

Riadne vyučovanie pokračuje dňa  11. 2. 2013 podľa rozvrhu hodín.

 

 

Mgr. Jozef Kačenga

riaditeľ školy

Comments are closed.