Burza kníh

Už Ján Amos Komenský v 17. storočí nasledovnými slovami ocenil knihu: „Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“

V tomto duchu sa niesla akcia Týždeň knihy, ktorú zorganizovala profesorka Dagmar Jurašková v spolupráci so Študentskou radou.

Atmosféru podujatia si môžete priblížiť v reportáži Televízie Reduta:

http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2&videoDIR=130327&videoID=130327-3

Dagmar Repaská

Comments are closed.