Vianočný koncert 2012

Koniec kalendárneho roka už tradične patrí našim študentom, ktorí pre nás všetkých pripravujú vianočný koncert. Výnimkou nebol ani záver minulého roka, a tak 21. decembra sme sa zišli v Dome kultúry a prežili sme predsviatočné chvíle s mladými hudobníkmi, tanečníkmi a spevákmi.

Medzi účinkujúcimi sa objavili aj študenti z partnerskej školy z Poľska, ktorí okrem predvedeného výborného hudobného kokteilu si v závere koncertu spoločne so slovenskými študentmi a riaditeľmi obidvoch škôl zaspievali Tichú noc.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa koncertu zúčastnili a aj všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomu, aby sme mohli opäť s radosťou konštatovať: Koncert bol krásny!

Dagmar Repaská

 

Pre tých, ktorí nevideli reportáž Televízie Reduta:

http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2&videoDIR=121228&videoID=121228-2

Comments are closed.