Deň otvorených dverí

Naše gymnázium už tradične zorganizovalo prehliadku priestorov školy pre širokú verejnosť, najmä pre žiakov deviatych ročníkov.

9. novembra 2012 približne 250 záujemcov túto možnosť využilo a naši učitelia a študenti im predstavili jednotlivé učebne, vyučovacie predmety a aktivity, ktoré sú súčasťou štúdia v našej škole.

Pri príležitosti Dňa študentstva sa naše gymnázium 17. novembra 2012  predstavilo aj na akcii v obchodnom centre Madaras v Spišskej Novej Vsi.

Reportáž z Dňa otvorených dverí na Školskej, ktorú pripravila Televízia Reduta v spolupráci s Michalom Vaskom, nájdete tu:

http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&videoID=121109-3

Comments are closed.