Prerušenie štrajku

Štrajkový výbor pri ZO OZPŠaV pri Gymnáziu na Školskej 7 v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 28.11.2012 o 18.00 hod. prerušuje štrajk zamestnancov gymnázia.

Vyučovanie sa začína 29.11.2012 (vo štvrtok) podľa riadneho rozvrhu.

Rozhodnutie štrajkového výboru je v súlade s rozhodnutím celozväzového štrajkového výboru:

 

Rozhodnutie štrajkového výboru OZ PŠaV na Slovensku

Dňa 28. 11. 2012 o 9,20 hod. štrajkový výbor celozväzového štrajku rozhodol takto:

Celozväzový štrajk, ktorý začal 26. 11. 2012 o 6,00 hod. sa prerušuje dňa 28. 11. 2012

o 18,00 hod. Dôvodom prerušenia celozväzového štrajku je, že predstavitelia vlády SR začali

dňa 27. 11. 2012 rokovať so štrajkovým výborom o dôvodoch a cieľoch štrajku, najmä

o skvalitnení vzdelávania a dofinancovaní školstva.

Bratislava 28. 11. 2012

štrajkový výbor v zložení:

Pavel Ondek

Comments are closed.