Imatrikulácie 2012

Hoci sa pojem imatrikulácia pôvodne spája so slávnostným prijatím novoprijatých študentov na akademickú pôdu, v súčasnosti sa už týka aj prváčikov základných škôl či stredoškolákov.

 K oslavám Dňa študentstva u nás, v našom gymnáziu, imatrikulácie prvákov neodmysliteľne patria. V piatok, 26. októbra, si naši študenti spríjemnili školské predpoludnie filmovým predstavením a popoludní zamierili do Domu kultúry, kde sa už tradične imatrikulácie oranžového gymnázia konajú.

Naši tretiaci pripravili prvákom, ale aj všetkým študentom a prítomným učiteľom zaujímavý program, v ktorom okrem nástrah na našich nováčikov nechýbali skvelé videá, tance v rôznych štýloch a prevedení, hra na hudobných nástrojoch či spev. Záver večera a osláv Dňa  študentstva patril diskotéke.

V mene prípravného výboru tohtoročných imatrikulácií sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí neváhali obetovať svoj voľný čas a energiu, aby túto tradičnú akciu pripravili. Z takmer sedemdesiatich študentov chcem spomenúť tých, ktorí to všetko umne „dirigovali“ a doviedli do zdarného záveru.

Ďakujeme Lenke Krompigeľovej za výtvarné návrhy, podklady a manažérsku prácu, Paulíne Podvojskej za tanečné choreografie, Kristíne Ludányiovej a Zuzane Hercegovej za zoznamy a nákupy všeličoho potrebného, Marošovi Trojanovi a Tomášovi Farkalínovi za takmer profesionálne moderovanie programu a expresné prezliekanie kostýmov, Markovi Ondrušovi za technickú pomoc a Števovi Kožíkovi a partii pomocníkov za vynikajúce videá. Veríme, že ich čoskoro spolu s fotkami nájdeme v našej galérii.

Samozrejme, ďakujeme za zhovievavosť a trpezlivosť našim kolegom a Ing. Michaele Kesselovej za organizáciu a pomoc v každej oblasti.

Nech žijú Imatrikulácie 2012!

Dagmar Repaská

Comments are closed.