Oranžové gymnázium opäť krajšie aj modernejšie

Krásny septembrový deň bol ako stvorený na výnimočnú udalosť. 28. septembra 2012 boli na pôde nášho gymnázia slávnostne otvorené dve nové učebne.

Prvá z nich – environmentálna učebňa  financovaná z prostriedkov nadácie Epeus a zo sponzorských darov vyrástla na mieste už roky nevyužívaného bazéna v záhrade školy. Je to krásny altánok, v ktorom sú lavice pre jednu triedu, tabuľa a pripojenie na elektrickú energiu slúžiaci na výučbu prírodovedných, ale aj ostatných predmetov od prvých pekných aprílových dní  do neskorej jesene. Myšlienkou projektu je prepojiť vyučovanie s environmentálnou výchovou.

Druhá učebňa – IT laboratórium nahradilo bežnú školskú učebňu, ktorou sa naša škola zaradila medzi tri školy na Slovensku s uvedenými technológiami. Vznikla spojením skvelej myšlienky a nadšenia jeho tvorcov – vedenia školy v spolupráci so sponzorskými firmami a s firmou Siemens, ktorá projekt zastrešila. Najnovšie technológie sa budú využívať najmä na certifikované merania, ale aj na výučbu s možnosťou pre žiakov samostatne pracovať s počítačom. Aj táto učebňa bola realizovaná prostredníctvom projektu a sponzorských darov.

Na oficiálnom prestrihnutí stuhy boli prítomní zástupcovia školského úradu KSK, zástupcovia mesta a zástupcovia firiem podieľajúcich sa na výstavbe obidvoch učební.

Súčasne so slávnosťou prebiehal futbalový turnaj, v ktorom si zmerali sily spišskonovoveskí učitelia, podnikatelia, zástupcovia mesta a reprezentanti KSK.

Veríme, že nové priestory budú slúžiť študentom a pedagógom nášho gymnázia a stanú sa ďalším meradlom kvality našej školy.

Dagmar Repaská

Comments are closed.