Dištančné vyučovanie telesnej výchovy

Každá životná situácia, aj negatívna, prináša príležitosti na hľadanie nových riešení a inovácií.Naši telocvikári vyučujú svoj predmet formou plnenia rôznych, nielen pohybových výziev. Študenti majú v domácom prostredí čas na ich skúšanie a výsledok snaženia dokumentujú.

Viac …

Milí kolegovia, vážení rodičia, milí naši študenti,

v mene vedenia školy Vám zo srdca želám prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, v pokoji, v radosti a v zdraví. V novom roku Vám prajem pevné zdravie a veľa osobných aj pracovných úspechov. Nech je rok 2021 pre nás všetkých oveľa, oveľa lepší než ten odchádzajúci. Mgr. Jozef Kačenga

Viac …

Ocenenia pre úspešných účastníkov DOFE

Už niekoľkokrát sme na našej aj facebookovej stránke informovali o projekte DOFE. V júni  sme ako prví štyria študenti  gymnázia absolvovali dobrodružnú expedíciu, a získali tak bronzovú úroveň. Za svoju neúnavnú celoročnú prácu sme boli ocenení v novom školskom roku.

Viac …

Oznam pre rodičov

Oznamujeme Vám, že celoškolské ZRPŠ sa uskutoční dňa 28.09.2020 o 16,00 hod. v záhrade školy (v prípade nepriaznivého počasia sa presuniete do tried). Po ukončení celoškolského ZRPŠ budú pokračovať triedne ZRPŠ. Parkovanie je možné v areáli školy do zaplnenia kapacity. Vedenie školy

Viac …

Do práce na bicykli

Naši študenti aj učitelia sa zapojili do akcie Do práce na bicykli. Pozrite si ich vyjadrenia v reportáži, ktorú pripravila TV Reduta Spišská Nová Ves. ReD

Viac …

Ročníkové rodičovské združenie 1. ročníka

 Vedenie školy pozýva rodičov študentov 1. ročníka na celoročníkové rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2020 o 16,00 hod. v areáli školy (záhrada). Parkovanie je možné v areáli školy do zaplnenia kapacity. Vedenie školy

Viac …

Oznam pre prvákov

Študentom prvého ročníka začína škola dňa 3.9.2020 o 8:15. Príchod do školy pre všetky ročníky:

Viac …