Vážení rodičia, milí študenti, vážení zamestnanci!

Nový školský rok začína vo štvrtok, 2.9.2021, nástup žiakov je o 8.00 hod. vo svojich triedach. Vzhľadom na rekonštrukčné práce na streche budovy školská slávnosť bude o 8.30 hod. v školskom rozhlase. Vstup do budovy je cez zadný vchod od parkoviska.Okres SNV je v zelenej farbe, riadime sa pokynmi COVID…

Viac …

GYMNAZISTI OPÄŤ SPREVÁDZALI PO ŽIDOVSKOM CINTORÍNE

Gymnázium na Školskej ulici v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a OZ PRO MEMORY, ktorého „cieľom je prispievať o ochrane kultúrnych, historických a duchovných hodnôt“, sa zapojilo v tomto roku po štvrtýkrát do celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad. Podujatie má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy.

Viac …

ÚSPECH V KRAJSKOM KOLE DEJEPISNEJ SÚŤAZE CHEB 2021

Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa od marca 2020 niekoľkokrát presúvali termíny krajských kôl medzinárodnej dejepisnej vedomostnej súťaže gymnazistov v Slovenskej a Českej republike, ktorej finále sa každoročne koná v Chebe.

Viac …

OZNAM

Budúci prváci v školskom roku 2021/2022 si môžu vyzdvihnúť ISIC preukazy na sekretariáte školy v čase od 08.00 – 12.00 hod. vedenie školy

Viac …

Vydarená akcia projektu Erazmus+

Na našom gymnáziu je už tradíciou, že sa študenti v rámci vyučovania cudzích jazykov, najmä angličtiny, zapájajú do rôznych európskych projektov.

Viac …