Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľ telesnej výchovy

Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves  v zmysle § 84  odst. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov na strednej škole s aprobáciou telesná výchova s úväzkom 90,91 % na dobu určitú od 1.9.2021 do…

Viac …

GYMNAZISTI OPÄŤ SPREVÁDZALI PO ŽIDOVSKOM CINTORÍNE

Gymnázium na Školskej ulici v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a OZ PRO MEMORY, ktorého „cieľom je prispievať o ochrane kultúrnych, historických a duchovných hodnôt“, sa zapojilo v tomto roku po štvrtýkrát do celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad. Podujatie má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy.

Viac …

ÚSPECH V KRAJSKOM KOLE DEJEPISNEJ SÚŤAZE CHEB 2021

Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa od marca 2020 niekoľkokrát presúvali termíny krajských kôl medzinárodnej dejepisnej vedomostnej súťaže gymnazistov v Slovenskej a Českej republike, ktorej finále sa každoročne koná v Chebe.

Viac …

OZNAM

Budúci prváci v školskom roku 2021/2022 si môžu vyzdvihnúť ISIC preukazy na sekretariáte školy v čase od 08.00 – 12.00 hod. vedenie školy

Viac …

Vydarená akcia projektu Erazmus+

Na našom gymnáziu je už tradíciou, že sa študenti v rámci vyučovania cudzích jazykov, najmä angličtiny, zapájajú do rôznych európskych projektov.

Viac …

Pozvánka

Milí deviataci,  srdečne Vás pozývame na prijímacie skúšky denného štúdia v školskom roku 2021/2022. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch: 3. mája 2021 od 08.00 v priestoroch nášho gymnázia 10. mája 2021 od 08.00 v priestoroch nášho gymnázia V čase konania prijímacích skúšok budú dodržané platné hygienické opatrenia a nariadenia MŠ Slovenskej republiky. Potvrdenie o absolvovaní…

Viac …

Milí deviataci,

nastal ten čas, kedy máte urobiť svoje prvé, veľmi dôležité životné rozhodnutie: Kam ísť po skončení základnej školy? Akým smerom sa vydať, akú školu si vybrať, aby ste mohli naplniť svoje ambície a svoje sny o budúcnosti?

Viac …

Sárine potulky prírodou

Sme veľmi hrdí na študentov, ktorí poznatky získané v škole prakticky aplikujú, chodia s otvorenými očami a aktívne vnímajú svoje okolie s jeho krásami i negatívami. Medzi nich určite patrí aj Sára.

Viac …