Do práce na bicykli

Naši študenti aj učitelia sa zapojili do akcie Do práce na bicykli. Pozrite si ich vyjadrenia v reportáži, ktorú pripravila TV Reduta Spišská Nová Ves. ReD

Viac …

Ročníkové rodičovské združenie 1. ročníka

 Vedenie školy pozýva rodičov študentov 1. ročníka na celoročníkové rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2020 o 16,00 hod. v areáli školy (záhrada). Parkovanie je možné v areáli školy do zaplnenia kapacity. Vedenie školy

Viac …

Oznam pre prvákov

Študentom prvého ročníka začína škola dňa 3.9.2020 o 8:15. Príchod do školy pre všetky ročníky:

Viac …

Máme prvých Dofákov

Projekt DOfE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je na Slovensku čoraz populárnejší. Hovorí sa o ňom, že je vstupenkou do veľkého sveta. Nie je možné si ho kúpiť, je potrebné rozvíjať svoje schopnosti, vôľu a vytrvalosť.

Viac …

Oznam

Budúci prváci v školskom roku 2020/2021 si môžu vyzdvihnúť  ISIC preukazy na sekretariáte školy v čase od 08.00 – 12.00 hod.                                                                                                                                               vedenie školy

Viac …

SOČ 2020

V tomto školskom roku sa väčšina predmetových a športových súťaží v dôsledku pandémie COVID-19 zrušilo. Výnimku tvoril 42. ročník stredoškolskej odbornej činnosti pod garanciou MŠVVŠ SR a ŠIOV, ktorý prebiehal v online podobe.

Viac …